Felhasználói név Jelszó


Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!


Szigetbecse Nevezetességei
Cím: 2321 Szigetbecse, Petőfi Sádor u. 34Email: szigetbecse@upcmail.hu
Web: http://www.szigetbecse.hu/Telefon: 06 24 513 511

Bevezető

A falu a sziget többi településétől eltérően nem tartozott a fejedelmi, majd királyi birtokhoz, hanem Becse-Gergely tulajdonát képezte.
A 18. század elején a falu földesura, Savoyai Jenő herceg segítette a telepeseket. Az ő halála után a szigeti uradalomban Mária Terézia lánya, majd később annak a férje a birtokos. 1946-48 között a német lakosság nagy részét, kb. 400 embert kitelepítettek Németországba és kb. 100 embert Szovjetunióba vittek kényszermunkára (Malenkij robot). A falut jelenleg is több nemzetiség lakja.

Szigetbecsén ma is ápolják a régi néphagyományokat, a híres húsvéti "tojásfutást", amelyet húsvét vasárnap du. 5 órakor rendezik meg a Petőfi S. utcában.

Község nem csak egy művészi alkotással, hanem az egész közösség számára jövőbe mutató, gyönyörű ősi szimbólummal gazdagodott, amikor 2007-ben elkészült az "Életfa" szobor. A szobrot Nemes Ferenc fafaragó szobrász készítette el. A műalkotáson a harmadik évezredtől,vagyis 2001. január l-től született, szigetbecsei származású gyermekek nevét és születési dátumát helyezzük el. A tűzzománc emblémákat Fodor Piroska képzőművész készítette. Minden évben, az anyák napi ünnepség keretén belül rakjuk fel a szülők bevonásával az előző évben született gyermekeik emblémáit.

Szigetbecse idegenforgalmát az üdülők, a horgászok jelentik. Vonzó a becsei Duna-part - a holtág vidéke, a dunai szabadstrand az idelátogató turisták, üdülők számára. A Ráckevei (Soroksári) Duna partján, mintegy 9 km hosszú területen épült ki a szigetbecsei üdülőterület, 640 hétvégi házzal.

A község nem épült közvetlenül a Ráckevei Duna mellé az árvizek miatt. Mintegy hatszáz - ezer méter válas
Szigetbecse Nevezetességei:

André Kertész Emlékház
André Kertész (1894-1985( a XX. sz. kiemelkedő fotóművésze. A művész gyermekkori nyarait töltötte becsei rokonainál, ahol művészi pályáját meghatározó élményeket gyűjtött. 1987-ben megnyílt emlékházában személyes tárgyai közül néhány és 120 szignált kép (a művéssz ajándéka) látható. Halálának 20.évfordulójára emléktáblát állított a Községi Önkormányzat a Makádi út 4. szám alatt.

Életfa a Balassi téri parkban
Közalapítványunk 2006-ban elnyerte a „Kulturált települési környezet” megyei I. helyezési díjat. Ekkor határoztuk el, hogy a díjjal kapott összeg felhasználásával „életfát” létesítünk Szigetbecsén.
Célunk az volt, hogy a község nem csak egy művészi alkotással, hanem az egész közösség számára jövőbe mutató, gyönyörű ősi szimbólummal gazdagodjon.
A szobrot Nemes Ferenc fafaragó szobrász készítette el. 2007-ben avattuk fel a falunap alkalmából. A műalkotáson a harmadik évezredtől,vagyis 2001. január l-től született, szigetbecsei származású gyermekek nevét és születési dátumát helyezzük el. A tűzzománc emblémákat Fodor Piroska képzőművész készítette. Minden évben, az anyák napi ünnepség keretén belül rakjuk fel a szülők bevonásával az előző évben született gyermekeik emblémáit. Jelenleg 110 gyermek neve található az életfa ágain.
A szobor az életet szimbolizálja, a törzs az anyát, anyaságot, a termékenységet jelképezi. Innen indul az élet, amely szétágazik. A törzsből ágak nőnek ki, melyeken megtalálható a nap, a hold, s különböző népi motívumokkal díszített csillagtestek.
A szobor Szigetbecse szimbólumává vált. Nagyon szereti és megbecsüli a lakosság, vigyáznak rá, aki teheti ápolja, virágokkal ülteti be környezetét. Reméljük, hogy a Szigetbecsén született emberek kötődését a falunkhoz ezzel a kis szoborral, a rajta elhelyezett emblémával is erősítjük.
Mint ahogy a „Honfoglalás” c. dal szövegéből is ismerhetjük: „az úton majd néha, gondolj reám, ez a föld a tied, s ha elmész visszavár…”

Faluház
2011. augusztus 27-én pünnepélyes keretek közt megnyílt Szigetbecsén a Faluház. A Faluházban Szigetbecse multjából megmaradt tárgyakat, fotókat, dokumentumokat lehet megtekinteni oly formában, ahogyan az a régi időkbe volt berendezve. A Faluház értékei reményeink szerint további felajánlásokkal bővülnek, s a szépen rendezett környezet a község közösségi életének újabb, tág lehetőségeket nyújtú tere lesz. A Ház további részlegekkel, pl. a mezőgazdasági eszközök bemutatására alkalmas tárolóval bővülhet. A Faluházról fotókat a Képgalériában tekinthet meg.

Római Katolikus Templom
Szigetbecse lakossága zömmel katolikus. Az egyszerű, copf stílusú templom védőszentje Szent Mihály. Neve napján hagyomány még ma is a faluban a búcsú. Templomunk 1800-1803 között Mária Krisztina főhercegnő férjének, Albert hercegnek a támogatásával épült. A főbejárattól balra egy kőkereszt talapzatán örökítették meg az I. világháborúban elesettek nevét (29 fő ). A templom falára 1995-ben a kitelepítés emlékére márványtáblát helyeztek el.

Nepomuki Szent János szobor
Régen a Petőfi Sándor utca volt a falu főutcája. Itt állt a községháza, művelődési ház, iskola, templom és a fontosabb középületek. A holt Duna-ág partján az 1993-ban újra felállított Nepomuki Szent Jánosnak, a vizek védőszentjének barokk szobra áll. A falut 1838-ban elöntötte az árvíz, ennek a magassága olvasható a szobor talapzatán. Szobor mellett egy magyar katona sírja van, aki itt harcolt a II. világháborúban.

Petőfi Sándor Művelődési Ház
A temetőből sétáljon vissza a Szent Vendel szoborig, onnan pedig végig a Lórévi úton! Az utca végén már felismeri a gyönyörűen felújított épületet. Innen pár méter az Emlékmúzeum. Ha van ideje, nézze meg újra a csodálatos fotókat, vagy pihenjen a parkban!

Svábházak
A szép tornácos, vaskerítéses svábházak gyöngyszemei a falunak az 1800-1900-as évekből. (Petőfi Sándor utca 20., 24., 30., 35. szám ) Ebben az utcában rendezik meg a húsvét vasárnapi tojásfutást, ami ma is élő hagyomány Szigetbecsén. A legények a házakat végigjárva kosárba tojást gyűjtenek, majd húsvét délután ebben az utcában két lépésnyire kirakják azokat. A sor végén egy asztal mellett fúvószenekar helyezkedik el. A legények közül kiválasztanak kettő tojásfutót, akik hagyományos viseletbe öltöznek (fekete nadrág és fehér ing, sötét színű kendő a derekukon, fejükön fekete kalap nemzeti színű szalaggal, és vállukon keresztbe piros szalagot tesznek.) A két futó feláll az asztalra, hogy megmutassa magát az egybegyűlteknek. Először nemzeti színű zászlóval futnak végig a tojássoron, köszöntik a vendégeket, majd zászló nélkül futva a feladatuk, hogy minél több tojást felszedjenek és a vendégek közé dobálják. A verseny addig tart, míg el nem fogy a tojás. Az 1936-ban épült Községháza a 34. szám alatt található. Jelenleg Polgármesteri Hivatal, szolgálati lakás és házasságkötő terem működik benne.

Szent István templom emlékhelye
Lassan elhagyja a szebbnél-szebb házakat. Mielőtt letérne a holtág felé, álljon meg a szép kis parknál. Középen kereszt látható, amely őrzi Szigetbecse első, Szent István vértanúról elnevezett templomának emlékét.

Holtág és környéke
Bél Mátyás a tudós, helytörténész írja a vidékről: a talaj homokos, de eléggé termékeny, megköveteli viszont a trágyázást és a háromszori szántást. A szántóföldek közepén egy kis erdő van keletkezőben sűrű tölggyel. Mivel legnagyobb részét alacsony part övezi, gyakorta ki van téve a folyó áradásának, s mocsár és ingovány képződik, különösen azon a részén, amely a vége felé terül el.

A pihenés szigete, a Balassi téri tó
A 2005. év augusztusára pályázati pénzből befejeződött a tó revitalizációja (felújítása), füvesítése és elkészült körülötte a sétány padokkal. A megszépült tér nagyszerű színhelye a falunapnak, télen pedig a korcsolyázásnak, jéghokinak. Elfáradt? Üljön le a hosszú séta után pihenni! Járja végig az utat gondolatban!

Szent Vendel szobor
Ha kipihente magát, sétáljon tovább! Az Akácfa utca elején áll Szent Vendelnek, az állatok védőszentjének a szobra. Nem véletlenül került ide. 1863-tól a közös legelőket a falunak ezen a felén jelölték ki, és a gazdák az állatokat itt (marhahajtó útnak hívták ) hajtották ki legelni. A szobor Szent Vendelt pásztorruhában, báránnyal és kezében bottal ábrázolja.

Keresőszavak

szigetbecse neveztesességei, szigetbecse, szigetbecse önkormányzat, szigetbecse hagyományok, szihgetbecse horgászat, szigetbecse turizmus, ráckevei duna, andré kertész emlékház, életfa és balassi téri park, faluház,l faluház szigetbecse, római katolikus templom, romai katolikus templom szigetbecse, nepomuki szent jános szobor, művelődési ház, művelődési ház szigetbecse, petőfi sándor művelődési ház, petőfi sándor művelődési ház szigetbecse, emlékmúzeum emlékmúzeum szigetbecse, svábház, svábház szigetbecse,


Főoldal |  Ügyfélkapu |  Kapcsolat |  Magunkról |  Partnereink |  Járásaink |  Megyeszékhelyek |  Hirdetőink